Trang chủ
Về trang trước
0
  • Chọn tìm hiểu mối quan hệ
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Chuẩn (thuộc đời thứ 12)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Chuẩn (thuộc đời thứ 12) : 514 người (9 mất) 501 Nam 13 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Chuẩn (thuộc đời thứ 12) là Con thứ 1 của Nguyễn Sỹ Dục (thuộc đời thứ 11) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Nhiệm (thuộc đời thứ 10), cố Nguyễn Sỹ Tụy (thuộc đời thứ 9), can Nguyễn Sỹ Toại (thuộc đời thứ 8)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Dục (thuộc đời thứ 11) là con của Nguyễn Sỹ Nhiệm (thuộc đời thứ 10)
     - Nguyễn Sỹ Nhiệm (thuộc đời thứ 10) là con của Nguyễn Sỹ Tụy (thuộc đời thứ 9)
     - Nguyễn Sỹ Tụy (thuộc đời thứ 9) là con của Nguyễn Sỹ Toại (thuộc đời thứ 8)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Chuẩn (thuộc đời thứ 12)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  XII
 Là Con thứ  1 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng   Còn sống
 Năm sinh  14/4/1987
THỨ  HỌ TÊN VỢ / CHỒNG NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Hoàng Thị Hương 1987 Còn sống
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Hoàng Phúc 04/02/2014 Còn sống
2 Nguyễn Sỹ Hoàng Thịnh 24/7/2018 Còn sống
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú

 Hiện đang làm việc tại Công ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam

0866.37.6666