Trang chủ
Về trang trước
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Chuẩn (thuộc đời thứ 12)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Chuẩn (thuộc đời thứ 12) : 506 người (8 mất) 503 Nam 3 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Chuẩn (thuộc đời thứ 12) là Con thứ 1 của Nguyễn Sỹ Dục (thuộc đời thứ 11) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Nhiệm (thuộc đời thứ 10), cố Nguyễn Sỹ Tụy (thuộc đời thứ 9), can Nguyễn Sỹ Toại (thuộc đời thứ 8)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Dục (thuộc đời thứ 11) là con của Nguyễn Sỹ Nhiệm (thuộc đời thứ 10)
     - Nguyễn Sỹ Nhiệm (thuộc đời thứ 10) là con của Nguyễn Sỹ Tụy (thuộc đời thứ 9)
     - Nguyễn Sỹ Tụy (thuộc đời thứ 9) là con của Nguyễn Sỹ Toại (thuộc đời thứ 8)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Chuẩn (thuộc đời thứ 12)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  XII
 Là con thứ  1 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng   Còn sống
 Năm sinh  14/4/1987
VỢ THỨ  HỌ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Hoàng Phúc 04/02/2014 Còn sống
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú

 Hiện đang làm việc tại Công ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam