Trang chủ
Về trang trước
0
  • Chọn tìm hiểu mối quan hệ
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Hoàng Thị Hương (thuộc đời thứ 12)
Tổng cùng đời với Hoàng Thị Hương (thuộc đời thứ 12) : 514 người (9 mất) 501 Nam 13 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Hoàng Thị Hương (thuộc đời thứ 12) là Vợ thứ 1 của Nguyễn Sỹ Chuẩn (thuộc đời thứ 12) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Dục (thuộc đời thứ 11), cố Nguyễn Sỹ Nhiệm (thuộc đời thứ 10), can Nguyễn Sỹ Tụy (thuộc đời thứ 9)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Chuẩn (thuộc đời thứ 12) là con của Nguyễn Sỹ Dục (thuộc đời thứ 11)
     - Nguyễn Sỹ Dục (thuộc đời thứ 11) là con của Nguyễn Sỹ Nhiệm (thuộc đời thứ 10)
     - Nguyễn Sỹ Nhiệm (thuộc đời thứ 10) là con của Nguyễn Sỹ Tụy (thuộc đời thứ 9)
 Họ và tên  Hoàng Thị Hương (thuộc đời thứ 12)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nữ
 Thuộc đời thứ  XII
 Là Vợ thứ  1 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng   Còn sống
 Năm sinh  1987
THỨ  HỌ TÊN VỢ / CHỒNG NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Chuẩn 14/4/1987 Còn sống
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Hoàng Phúc 04/02/2014 Còn sống
2 Nguyễn Sỹ Hoàng Thịnh 24/7/2018 Còn sống
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú
0866.37.6666