Trang chủ
Về trang trước
0
  • Chọn tìm hiểu mối quan hệ
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Hoàng Thịnh (thuộc đời thứ 13)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Hoàng Thịnh (thuộc đời thứ 13) : 363 người (2 mất) 353 Nam 10 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Hoàng Thịnh (thuộc đời thứ 13) là Con thứ 2 của Nguyễn Sỹ Chuẩn (thuộc đời thứ 12) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Dục (thuộc đời thứ 11), cố Nguyễn Sỹ Nhiệm (thuộc đời thứ 10), can Nguyễn Sỹ Tụy (thuộc đời thứ 9)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Chuẩn (thuộc đời thứ 12) là con của Nguyễn Sỹ Dục (thuộc đời thứ 11)
     - Nguyễn Sỹ Dục (thuộc đời thứ 11) là con của Nguyễn Sỹ Nhiệm (thuộc đời thứ 10)
     - Nguyễn Sỹ Nhiệm (thuộc đời thứ 10) là con của Nguyễn Sỹ Tụy (thuộc đời thứ 9)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Hoàng Thịnh (thuộc đời thứ 13)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  XIII
 Là Con thứ  2 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng   Còn sống
 Năm sinh  24/7/2018
THỨ  HỌ TÊN VỢ / CHỒNG NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú
0866.37.6666