Trang chủ
Về trang trước
0
  • Chọn tìm hiểu mối quan hệ
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Thị Anh Trâm (thuộc đời thứ 13)
Tổng cùng đời với Nguyễn Thị Anh Trâm (thuộc đời thứ 13) : 360 người (2 mất) 351 Nam 9 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Thị Anh Trâm (thuộc đời thứ 13) là Con thứ 1 của Nguyễn Sỹ Hiền (thuộc đời thứ 12) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Ba (thuộc đời thứ 11), cố Nguyễn Sỹ Nghĩa (thuộc đời thứ 10), can Nguyễn Sỹ Sủng (thuộc đời thứ 9)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Hiền (thuộc đời thứ 12) là con của Nguyễn Sỹ Ba (thuộc đời thứ 11)
     - Nguyễn Sỹ Ba (thuộc đời thứ 11) là con của Nguyễn Sỹ Nghĩa (thuộc đời thứ 10)
     - Nguyễn Sỹ Nghĩa (thuộc đời thứ 10) là con của Nguyễn Sỹ Sủng (thuộc đời thứ 9)
 Họ và tên  Nguyễn Thị Anh Trâm (thuộc đời thứ 13)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nữ
 Thuộc đời thứ  XIII
 Là Con thứ  1 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng   Còn sống
 Năm sinh  24/11/1997
THỨ  HỌ TÊN VỢ / CHỒNG NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú
0866.37.6666