Trang chủ
Về trang trước
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Trình (thuộc đời thứ 10)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Trình (thuộc đời thứ 10) : 194 người (69 mất) 193 Nam 1 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Trình (thuộc đời thứ 10) là Con thứ 2 của Nguyễn Sỹ Mùi (thuộc đời thứ 9) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Hạnh (thuộc đời thứ 8), cố Nguyễn Sỹ Toại (thuộc đời thứ 7), can Nguyễn Sỹ Biểu [Can Tuần] (thuộc đời thứ 6)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Mùi (thuộc đời thứ 9) là con của Nguyễn Sỹ Hạnh (thuộc đời thứ 8)
     - Nguyễn Sỹ Hạnh (thuộc đời thứ 8) là con của Nguyễn Sỹ Toại (thuộc đời thứ 7)
     - Nguyễn Sỹ Toại (thuộc đời thứ 7) là con của Nguyễn Sỹ Biểu [Can Tuần] (thuộc đời thứ 6)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Trình (thuộc đời thứ 10)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  X
 Là con thứ  2 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng  Đã mất
 Năm sinh  Không rõ
 Năm mất  Không rõ
 Hưởng thọ  
 An táng tại  
VỢ THỨ  HỌ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Lịch Không rõ
2 Nguyễn Sỹ Tứ Không rõ
3 Nguyễn Sỹ Đạm Không rõ
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú