Trang chủ
Về trang trước
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Tứ (thuộc đời thứ 11)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Tứ (thuộc đời thứ 11) : 317 người (36 mất) 307 Nam 10 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Tứ (thuộc đời thứ 11) là Con thứ 2 của Nguyễn Sỹ Trình (thuộc đời thứ 10) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Mùi (thuộc đời thứ 9), cố Nguyễn Sỹ Hạnh (thuộc đời thứ 8), can Nguyễn Sỹ Toại (thuộc đời thứ 7)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Trình (thuộc đời thứ 10) là con của Nguyễn Sỹ Mùi (thuộc đời thứ 9)
     - Nguyễn Sỹ Mùi (thuộc đời thứ 9) là con của Nguyễn Sỹ Hạnh (thuộc đời thứ 8)
     - Nguyễn Sỹ Hạnh (thuộc đời thứ 8) là con của Nguyễn Sỹ Toại (thuộc đời thứ 7)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Tứ (thuộc đời thứ 11)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  XI
 Là Con thứ  2 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng  Không rõ
 Năm sinh  Không rõ
THỨ  HỌ TÊN VỢ / CHỒNG NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Thăng Còn sống
2 Nguyễn Sỹ Bằng Còn sống
3 Nguyễn Sỹ Tiệp Còn sống
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú