Trang chủ
Về trang trước
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Nguyên (thuộc đời thứ 14)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Nguyên (thuộc đời thứ 14) : 50 người (0 mất) 47 Nam 3 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Nguyên (thuộc đời thứ 14) là Con thứ 1 của Nguyễn Sỹ Tuấn (thuộc đời thứ 13) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Trạm (thuộc đời thứ 12), cố Nguyễn Sỹ Trì (thuộc đời thứ 11), can Nguyễn Sỹ Xinh (thuộc đời thứ 10)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Tuấn (thuộc đời thứ 13) là con của Nguyễn Sỹ Trạm (thuộc đời thứ 12)
     - Nguyễn Sỹ Trạm (thuộc đời thứ 12) là con của Nguyễn Sỹ Trì (thuộc đời thứ 11)
     - Nguyễn Sỹ Trì (thuộc đời thứ 11) là con của Nguyễn Sỹ Xinh (thuộc đời thứ 10)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Nguyên (thuộc đời thứ 14)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  XIV
 Là Con thứ  1 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng   Còn sống
 Năm sinh  Không rõ
THỨ  HỌ TÊN VỢ / CHỒNG NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú