Trang chủ
Về trang trước
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Vinh (thuộc đời thứ 11)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Vinh (thuộc đời thứ 11) : 311 người (33 mất) 306 Nam 5 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Vinh (thuộc đời thứ 11) là Con thứ 2 của Nguyễn Sỹ Đạt (thuộc đời thứ 10) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Phiêu (thuộc đời thứ 9), cố Nguyễn Sỹ Trí (thuộc đời thứ 8), can Can Hài (thuộc đời thứ 7)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Đạt (thuộc đời thứ 10) là con của Nguyễn Sỹ Phiêu (thuộc đời thứ 9)
     - Nguyễn Sỹ Phiêu (thuộc đời thứ 9) là con của Nguyễn Sỹ Trí (thuộc đời thứ 8)
     - Nguyễn Sỹ Trí (thuộc đời thứ 8) là con của Can Hài (thuộc đời thứ 7)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Vinh (thuộc đời thứ 11)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  XI
 Là con thứ  2 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng  Không rõ
 Năm sinh  Không rõ
VỢ THỨ  HỌ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Cẩn Còn sống
2 Nguyễn Sỹ Cấn Còn sống
3 Nguyễn Sỹ Quang Còn sống
4 Nguyễn Sỹ Trị Còn sống
5 Nguyễn Sỹ Hoàng Còn sống
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú