Trang chủ
Về trang trước
0
  • Chọn tìm hiểu mối quan hệ
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Tú tài Nguyễn Sỹ Giản (thuộc đời thứ 9)
Tổng cùng đời với Tú tài Nguyễn Sỹ Giản (thuộc đời thứ 9) : 108 người (91 mất) 100 Nam 8 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:               
Tú tài Nguyễn Sỹ Giản (thuộc đời thứ 9) là Con thứ 2 của Nguyễn Sỹ Khanh (thuộc đời thứ 8) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Ấn (Phó Bảng) (thuộc đời thứ 7), cố Nguyễn Sỹ Chấn [Can Cụ] (thuộc đời thứ 6), can Nguyễn Sỹ Sắc [Can Trị] (thuộc đời thứ 5)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Khanh (thuộc đời thứ 8) là con của Nguyễn Sỹ Ấn (Phó Bảng) (thuộc đời thứ 7)
     - Nguyễn Sỹ Ấn (Phó Bảng) (thuộc đời thứ 7) là con của Nguyễn Sỹ Chấn [Can Cụ] (thuộc đời thứ 6)
     - Nguyễn Sỹ Chấn [Can Cụ] (thuộc đời thứ 6) là con của Nguyễn Sỹ Sắc [Can Trị] (thuộc đời thứ 5)
 Họ và tên  Tú tài Nguyễn Sỹ Giản (thuộc đời thứ 9)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  IX
 Là Con thứ  2 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Đơn vị công tác  
 Nghề nghiệp  Nhà giáo
 Tình trạng  Đã mất
 Năm sinh  1876
 Trình độ học vấn  
 Học vị, học hàm  Tú tài
 Năm mất  1952
 Hưởng thọ  
 An táng tại  
THỨ  HỌ TÊN VỢ / CHỒNG NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nhà cách Mạng Nguyễn Sỹ Sách 20/01/1905 Đã mất
2 Nguyễn Sỹ Thiêm Không rõ
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú