Trang chủ
Về trang trước
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Kế (thuộc đời thứ 10)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Kế (thuộc đời thứ 10) : 194 người (69 mất) 193 Nam 1 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Kế (thuộc đời thứ 10) là Con thứ 1 của Nguyễn Sỹ Hưng (thuộc đời thứ 9) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Truyền (thuộc đời thứ 8), cố Nguyễn Sỹ Khâm [Can Tôn] (thuộc đời thứ 7), can Tình Nghĩa hầu Nguyễn Sỹ Xung, Anh dũng tướng quân Trung úy triều Tây Sơn (*) (thuộc đời thứ 6)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Hưng (thuộc đời thứ 9) là con của Nguyễn Sỹ Truyền (thuộc đời thứ 8)
     - Nguyễn Sỹ Truyền (thuộc đời thứ 8) là con của Nguyễn Sỹ Khâm [Can Tôn] (thuộc đời thứ 7)
     - Nguyễn Sỹ Khâm [Can Tôn] (thuộc đời thứ 7) là con của Tình Nghĩa hầu Nguyễn Sỹ Xung, Anh dũng tướng quân Trung úy triều Tây Sơn (*) (thuộc đời thứ 6)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Kế (thuộc đời thứ 10)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  X
 Là con thứ  1 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng  Đã mất
 Năm sinh  Không rõ
 Năm mất  Không rõ
 Hưởng thọ  
 An táng tại  
VỢ THỨ  HỌ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Hiến Đã mất
2 Nguyễn Sỹ Dưỡng Không rõ Đã mất
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú