Trang chủ
Về trang trước
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Minh (thuộc đời thứ 11)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Minh (thuộc đời thứ 11) : 311 người (33 mất) 306 Nam 5 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Minh (thuộc đời thứ 11) là Con thứ 1 của Nguyễn Sỹ Bút (thuộc đời thứ 10) . Các đời liền trước: ông Tú tài Nguyễn Sỹ Triện (thuộc đời thứ 9), cố Nguyễn Sỹ Khanh (thuộc đời thứ 8), can Nguyễn Sỹ Ấn (Phó Bảng) (thuộc đời thứ 7)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Bút (thuộc đời thứ 10) là con của Tú tài Nguyễn Sỹ Triện (thuộc đời thứ 9)
     - Tú tài Nguyễn Sỹ Triện (thuộc đời thứ 9) là con của Nguyễn Sỹ Khanh (thuộc đời thứ 8)
     - Nguyễn Sỹ Khanh (thuộc đời thứ 8) là con của Nguyễn Sỹ Ấn (Phó Bảng) (thuộc đời thứ 7)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Minh (thuộc đời thứ 11)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  XI
 Là con thứ  1 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng  Không rõ
 Năm sinh  Không rõ
VỢ THỨ  HỌ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Văn Còn sống
2 Nguyễn Sỹ Việt Còn sống
3 Nguyễn Sỹ Khánh 1982 Còn sống
4 Nguyễn Sỹ Bình 1984 Còn sống
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú