Trang chủ
Về trang trước
0
  • Chọn tìm hiểu mối quan hệ
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Hoàng (thuộc đời thứ 13)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Hoàng (thuộc đời thứ 13) : 369 người (2 mất) 356 Nam 13 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:               
Nguyễn Sỹ Hoàng (thuộc đời thứ 13) là Con thứ 1 của Nguyễn Sỹ Phan (thuộc đời thứ 12) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Khoa (thuộc đời thứ 11), cố Nguyễn Sỹ Khầm (thuộc đời thứ 10), can Nguyễn Sỹ Đối (thuộc đời thứ 9)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Phan (thuộc đời thứ 12) là con của Nguyễn Sỹ Khoa (thuộc đời thứ 11)
     - Nguyễn Sỹ Khoa (thuộc đời thứ 11) là con của Nguyễn Sỹ Khầm (thuộc đời thứ 10)
     - Nguyễn Sỹ Khầm (thuộc đời thứ 10) là con của Nguyễn Sỹ Đối (thuộc đời thứ 9)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Hoàng (thuộc đời thứ 13)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  XIII
 Là Con thứ  1 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Đơn vị công tác  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng   Còn sống
 Năm sinh  Không rõ
 Trình độ học vấn  
 Học vị, học hàm  
THỨ  HỌ TÊN VỢ / CHỒNG NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú