Trang chủ
Về trang trước
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Thảo (thuộc đời thứ 10)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Thảo (thuộc đời thứ 10) : 194 người (69 mất) 193 Nam 1 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Thảo (thuộc đời thứ 10) là Con thứ 1 của Nguyễn Sỹ Phương (thuộc đời thứ 9) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Diệu [Liệt Sỹ] (thuộc đời thứ 8), cố Nguyễn Sỹ Lạng (Thầy Cử Lạng, húy là Nguyễn Thúc Hoằng) (thuộc đời thứ 7), can Nguyễn Sỹ Chấn [Can Cụ] (thuộc đời thứ 6)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Phương (thuộc đời thứ 9) là con của Nguyễn Sỹ Diệu [Liệt Sỹ] (thuộc đời thứ 8)
     - Nguyễn Sỹ Diệu [Liệt Sỹ] (thuộc đời thứ 8) là con của Nguyễn Sỹ Lạng (Thầy Cử Lạng, húy là Nguyễn Thúc Hoằng) (thuộc đời thứ 7)
     - Nguyễn Sỹ Lạng (Thầy Cử Lạng, húy là Nguyễn Thúc Hoằng) (thuộc đời thứ 7) là con của Nguyễn Sỹ Chấn [Can Cụ] (thuộc đời thứ 6)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Thảo (thuộc đời thứ 10)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  X
 Là con thứ  1 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  Bác sỹ
 Tình trạng  Đã mất
 Năm sinh  1946
 Năm mất  2006
 Hưởng thọ  60 tuổi
 An táng tại  
VỢ THỨ  HỌ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Nguyên 18/11/1972 Còn sống
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú

 Bác Sỹ Nguyễn Sỹ Thảo.