Trang chủ
Về trang trước
0
  • Chọn tìm hiểu mối quan hệ
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Nguyên (thuộc đời thứ 11)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Nguyên (thuộc đời thứ 11) : 317 người (39 mất) 307 Nam 10 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại: Số 78 Đường Ngọc Thụy, quận Long Biên
Nguyễn Sỹ Nguyên (thuộc đời thứ 11) là Con thứ 1 của Nguyễn Sỹ Thảo (thuộc đời thứ 10) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Phương (thuộc đời thứ 9), cố Nguyễn Sỹ Diệu [Liệt Sỹ] (thuộc đời thứ 8), can Nguyễn Sỹ Lạng (Thầy Cử Lạng, húy là Nguyễn Thúc Hoằng) (thuộc đời thứ 7)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Thảo (thuộc đời thứ 10) là con của Nguyễn Sỹ Phương (thuộc đời thứ 9)
     - Nguyễn Sỹ Phương (thuộc đời thứ 9) là con của Nguyễn Sỹ Diệu [Liệt Sỹ] (thuộc đời thứ 8)
     - Nguyễn Sỹ Diệu [Liệt Sỹ] (thuộc đời thứ 8) là con của Nguyễn Sỹ Lạng (Thầy Cử Lạng, húy là Nguyễn Thúc Hoằng) (thuộc đời thứ 7)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Nguyên (thuộc đời thứ 11)
 Tên tự (hiệu/thụy)  Nguyễn Sỹ Nguyên
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  XI
 Là Con thứ  1 trong gia đình
 Số điện thoại  0912.309.091
 Nghề nghiệp  Kế toán tại Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm - 47 Hàng Bồ
 Tình trạng   Còn sống
 Năm sinh  18/11/1972
THỨ  HỌ TÊN VỢ / CHỒNG NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Huy Còn sống
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú

 Nguyensynguyen2003@yahoo.com

0866.37.6666