Trang chủ
Về trang trước
0
  • Chọn tìm hiểu mối quan hệ
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Nuôi (thuộc đời thứ 11)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Nuôi (thuộc đời thứ 11) : 317 người (39 mất) 307 Nam 10 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Nuôi (thuộc đời thứ 11) là Con thứ 1 của Nguyễn Sỹ Lương (thuộc đời thứ 10) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Liêm (thuộc đời thứ 9), cố Nguyễn Sỹ Hậu (thuộc đời thứ 8), can Can Lình (thuộc đời thứ 7)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Lương (thuộc đời thứ 10) là con của Nguyễn Sỹ Liêm (thuộc đời thứ 9)
     - Nguyễn Sỹ Liêm (thuộc đời thứ 9) là con của Nguyễn Sỹ Hậu (thuộc đời thứ 8)
     - Nguyễn Sỹ Hậu (thuộc đời thứ 8) là con của Can Lình (thuộc đời thứ 7)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Nuôi (thuộc đời thứ 11)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  XI
 Là Con thứ  1 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng  Đã mất
 Năm sinh  1919
 Năm mất  2021
 Hưởng thọ  102
 An táng tại  Thanh Lương, Thanh Chương, Nghệ An
THỨ  HỌ TÊN VỢ / CHỒNG NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Đồng Còn sống
2 Nguyễn Sỹ Tâm Còn sống
3 Nguyễn Sỹ Quý Còn sống
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú

 Ông nguyên là Phó Chủ tịch, công an trưởng xã Thanh Lương. Ông là người rất tâm huyết với việc họ.

0866.37.6666