Trang chủ
Về trang trước
0
  • Chọn tìm hiểu mối quan hệ
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Thành (thuộc đời thứ 12)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Thành (thuộc đời thứ 12) : 514 người (9 mất) 501 Nam 13 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Thành (thuộc đời thứ 12) là Con thứ 2 của Nguyễn Sỹ Tuất (thuộc đời thứ 11) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Lương (thuộc đời thứ 10), cố Nguyễn Sỹ Liêm (thuộc đời thứ 9), can Nguyễn Sỹ Hậu (thuộc đời thứ 8)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Tuất (thuộc đời thứ 11) là con của Nguyễn Sỹ Lương (thuộc đời thứ 10)
     - Nguyễn Sỹ Lương (thuộc đời thứ 10) là con của Nguyễn Sỹ Liêm (thuộc đời thứ 9)
     - Nguyễn Sỹ Liêm (thuộc đời thứ 9) là con của Nguyễn Sỹ Hậu (thuộc đời thứ 8)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Thành (thuộc đời thứ 12)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  XII
 Là Con thứ  2 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng   Còn sống
 Năm sinh  04/04/1974
THỨ  HỌ TÊN VỢ / CHỒNG NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Phạm Thị Bình Minh 29/01/1979 Còn sống
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Thành Long 09/3/2004 Còn sống
2 Nguyễn Sỹ Thành Khang 02/10/2009 Còn sống
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú
0866.37.6666