Trang chủ
Về trang trước
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Phát [Liệt sỹ] (thuộc đời thứ 11)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Phát [Liệt sỹ] (thuộc đời thứ 11) : 311 người (33 mất) 306 Nam 5 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Phát [Liệt sỹ] (thuộc đời thứ 11) là Con thứ 2 của Nguyễn Sỹ Đạt (thuộc đời thứ 10) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Nhựa (thuộc đời thứ 9), cố Nguyễn Sỹ Nhàn (thuộc đời thứ 8), can Nguyễn Sỹ Dán (thuộc đời thứ 7)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Đạt (thuộc đời thứ 10) là con của Nguyễn Sỹ Nhựa (thuộc đời thứ 9)
     - Nguyễn Sỹ Nhựa (thuộc đời thứ 9) là con của Nguyễn Sỹ Nhàn (thuộc đời thứ 8)
     - Nguyễn Sỹ Nhàn (thuộc đời thứ 8) là con của Nguyễn Sỹ Dán (thuộc đời thứ 7)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Phát [Liệt sỹ] (thuộc đời thứ 11)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  XI
 Là con thứ  2 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng  Đã mất
 Năm sinh  Không rõ
 Năm mất  Không rõ
 Hưởng thọ  
 An táng tại  
VỢ THỨ  HỌ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Lâm Còn sống
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú