Trang chủ
Về trang trước
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Kỳ (thuộc đời thứ 11)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Kỳ (thuộc đời thứ 11) : 311 người (33 mất) 306 Nam 5 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Kỳ (thuộc đời thứ 11) là Con thứ 1 của Nguyễn Sỹ Khánh (thuộc đời thứ 10) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Kiên (thuộc đời thứ 9), cố Nguyễn Sỹ Tuấn [Tho An] (thuộc đời thứ 8), can Nguyễn Sỹ Xuân [Can Định] (thuộc đời thứ 7)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Khánh (thuộc đời thứ 10) là con của Nguyễn Sỹ Kiên (thuộc đời thứ 9)
     - Nguyễn Sỹ Kiên (thuộc đời thứ 9) là con của Nguyễn Sỹ Tuấn [Tho An] (thuộc đời thứ 8)
     - Nguyễn Sỹ Tuấn [Tho An] (thuộc đời thứ 8) là con của Nguyễn Sỹ Xuân [Can Định] (thuộc đời thứ 7)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Kỳ (thuộc đời thứ 11)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  XI
 Là con thứ  1 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng   Còn sống
 Năm sinh  Không rõ
VỢ THỨ  HỌ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Hoa Không rõ Còn sống
2 Nguyễn Sỹ Bình Không rõ Còn sống
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú