Trang chủ
Về trang trước
0
  • Chọn tìm hiểu mối quan hệ
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Khánh (thuộc đời thứ 10)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Khánh (thuộc đời thứ 10) : 201 người (71 mất) 196 Nam 5 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Khánh (thuộc đời thứ 10) là Con thứ 3 của Nguyễn Sỹ Đối (thuộc đời thứ 9) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Duộng (thuộc đời thứ 8), cố Nguyễn Sỹ Xuân [Can Định] (thuộc đời thứ 7), can Tình Nghĩa hầu Nguyễn Sỹ Xung, Anh dũng tướng quân Trung úy triều Tây Sơn (*) (thuộc đời thứ 6)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Đối (thuộc đời thứ 9) là con của Nguyễn Sỹ Duộng (thuộc đời thứ 8)
     - Nguyễn Sỹ Duộng (thuộc đời thứ 8) là con của Nguyễn Sỹ Xuân [Can Định] (thuộc đời thứ 7)
     - Nguyễn Sỹ Xuân [Can Định] (thuộc đời thứ 7) là con của Tình Nghĩa hầu Nguyễn Sỹ Xung, Anh dũng tướng quân Trung úy triều Tây Sơn (*) (thuộc đời thứ 6)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Khánh (thuộc đời thứ 10)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  X
 Là Con thứ  3 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  Làm chủ nhiệm hợp tác xã Lương Phú, đội trưởng đội sản xuất, cán bộ tiểu thủ nông.
 Tình trạng  Đã mất
 Năm sinh  1899
 Năm mất  1982
 Hưởng thọ  83 tuổi
 An táng tại  Xã Thanh Lương, Thanh Chương, Nghệ An
THỨ  HỌ TÊN VỢ / CHỒNG NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Thị Khánh (vợ) 1903 Đã mất
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
2 Nguyễn Sỹ Mạnh Đã mất
3 Nguyễn Sỹ Thắng [Liệt sỹ] * 23/8/1948 Đã mất
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú

Tiểu sử hai tiền bối Cụ ông Nguyễn Sỹ Khánh và Cụ bà Nguyễn Thị Khánh:

-          Tiền bối Nguyễn Sỹ Khánh: Sinh năm Kỷ Hợi 1899

Tại làng Tú Viên, con trai thứ 3 của Cụ Nguyễn Sỹ Đối là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; sống nhân đức, hiếu nghĩa, cương trực, khảng khái, thông minh. Tham gia hoạt động cách mạng từ phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh, là Đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương.

Hoạt động cách mạng liên tục nhiều năm. Làm chủ nhiệm hợp tác xã Lương Phú, đội trưởng đội sản xuất, cán bộ tiểu thủ nông, về già tham gia hội phụ lão xã sau già yếu bị mất (ngày 11/11/1982).

Thượng thọ: 83 tuổi.

-          Cụ Bà: Nguyễn Thị Khánh (sinh năm Quý Mão 1903)

Là người họ Nguyễn trí, tại làng Tú Viên xã Thanh Lương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Sống trung hậu, thủy chung, đoàn kết, có lòng vị tha, suốt đời một lòng kiên trinh vượt qua muôn vàn khó khăn, nuôi dạy con cháu phát triển và thành đạt.

Cụ mất ngày 20/8/2007 (Quý Hợi). Hưởng thọ: 104 tuổi

Ông bà sinh ba người con là:

+ Nguyễn Thị Cháu – lấy chồng về Thanh Dương

+ Nguyễn Sỹ Mạnh.

+ Nguyễn Sỹ Thắng, là Liệt sỹ hy sinh trong chống Mỹ cứu nước, được Nhà nước tặng huân chương chiến công, gia đình là gia đình Liệt sỹ.

Năm Kỷ Sửu 2009, con cháu đồng sức đồng lòng xây dựng lăng mộ nghĩa trang tại quê nhà làng Tú Viên, lập nhà bia để các hậu duệ ghi nhớ công đức, đời đời tưởng nhớ…

0866.37.6666