Trang chủ
Về trang trước
0
  • Chọn tìm hiểu mối quan hệ
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Thị Oánh (thuộc đời thứ 7)
Tổng cùng đời với Nguyễn Thị Oánh (thuộc đời thứ 7) : 39 người (39 mất) 34 Nam 5 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Thị Oánh (thuộc đời thứ 7) là Con thứ 7 của Nguyễn Sỹ Chấn [Can Cụ] (thuộc đời thứ 6) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Sắc [Can Trị] (thuộc đời thứ 5), cố Nguyễn Sỹ Thường [Can Thờng] (thuộc đời thứ 4), can Nguyễn Sỹ Hoạch [Can Hoặc] (thuộc đời thứ 3)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Chấn [Can Cụ] (thuộc đời thứ 6) là con của Nguyễn Sỹ Sắc [Can Trị] (thuộc đời thứ 5)
     - Nguyễn Sỹ Sắc [Can Trị] (thuộc đời thứ 5) là con của Nguyễn Sỹ Thường [Can Thờng] (thuộc đời thứ 4)
     - Nguyễn Sỹ Thường [Can Thờng] (thuộc đời thứ 4) là con của Nguyễn Sỹ Hoạch [Can Hoặc] (thuộc đời thứ 3)
 Họ và tên  Nguyễn Thị Oánh (thuộc đời thứ 7)
 Tên tự (hiệu/thụy)  bà Đồ Thanh
 Giới tính  Nữ
 Thuộc đời thứ  VII
 Là Con thứ  7 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng  Đã mất
 Năm sinh  Không rõ
 Năm mất  Không rõ
 Hưởng thọ  70 tuổi
 An táng tại  
THỨ  HỌ TÊN VỢ / CHỒNG NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú

Theo gia phả chép năm 1996:

Húy là Nguyễn Thị Oánh, em bà Hàn, chị Sỹ Lãng, lấy Bùi Trọng Thanh, hương đồ con thứ hai cố Bình người Xuân Bảng, gọi là bà Đồ Thanh. Sinh con trai đầu tên là Tĩnh nên còn gọi là bà đồ Tĩnh, thọ 70 tuổi. Sinh 3 con trai, đầu tiên là Tĩnh, thứ 2 là Biện Thương, thứ 3 là Cai Năm. Con trai đầu đông cháu chắt.

0866.37.6666