Trang chủ
Về trang trước
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Diệu [Liệt Sỹ] (thuộc đời thứ 8)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Diệu [Liệt Sỹ] (thuộc đời thứ 8) : 67 người (62 mất) 65 Nam 2 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại: Thanh Lương, Thanh Chương, Nghệ An
Nguyễn Sỹ Diệu [Liệt Sỹ] (thuộc đời thứ 8) là Con thứ 2 của Nguyễn Sỹ Lạng (Thầy Cử Lạng, húy là Nguyễn Thúc Hoằng) (thuộc đời thứ 7) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Chấn [Can Cụ] (thuộc đời thứ 6), cố Nguyễn Sỹ Sắc [Can Trị] (thuộc đời thứ 5), can Nguyễn Sỹ Thường [Can Thờng] (thuộc đời thứ 4)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Lạng (Thầy Cử Lạng, húy là Nguyễn Thúc Hoằng) (thuộc đời thứ 7) là con của Nguyễn Sỹ Chấn [Can Cụ] (thuộc đời thứ 6)
     - Nguyễn Sỹ Chấn [Can Cụ] (thuộc đời thứ 6) là con của Nguyễn Sỹ Sắc [Can Trị] (thuộc đời thứ 5)
     - Nguyễn Sỹ Sắc [Can Trị] (thuộc đời thứ 5) là con của Nguyễn Sỹ Thường [Can Thờng] (thuộc đời thứ 4)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Diệu [Liệt Sỹ] (thuộc đời thứ 8)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  VIII
 Là con thứ  2 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng  Đã mất
 Năm sinh  1893
 Năm mất  1931
 Hưởng thọ  
 An táng tại  
VỢ THỨ  HỌ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Phương Không rõ
2 Nguyễn Sỹ Dương Không rõ
3 Nguyễn Sỹ Năm Không rõ
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú

Nguyễn Sỹ Diệu là Đảng viên Đảng CS Đông Dương – Liệt sỹ Xô viết Nghệ Tĩnh.