Trang chủ
Về trang trước
0
  • Chọn tìm hiểu mối quan hệ
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Thị Bích (vợ tú tài Nguyễn Văn Đỉnh) (thuộc đời thứ 7)
Tổng cùng đời với Nguyễn Thị Bích (vợ tú tài Nguyễn Văn Đỉnh) (thuộc đời thứ 7) : 39 người (39 mất) 34 Nam 5 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Thị Bích (vợ tú tài Nguyễn Văn Đỉnh) (thuộc đời thứ 7) là Con thứ 6 của Nguyễn Sỹ Chấn [Can Cụ] (thuộc đời thứ 6) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Sắc [Can Trị] (thuộc đời thứ 5), cố Nguyễn Sỹ Thường [Can Thờng] (thuộc đời thứ 4), can Nguyễn Sỹ Hoạch [Can Hoặc] (thuộc đời thứ 3)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Chấn [Can Cụ] (thuộc đời thứ 6) là con của Nguyễn Sỹ Sắc [Can Trị] (thuộc đời thứ 5)
     - Nguyễn Sỹ Sắc [Can Trị] (thuộc đời thứ 5) là con của Nguyễn Sỹ Thường [Can Thờng] (thuộc đời thứ 4)
     - Nguyễn Sỹ Thường [Can Thờng] (thuộc đời thứ 4) là con của Nguyễn Sỹ Hoạch [Can Hoặc] (thuộc đời thứ 3)
 Họ và tên  Nguyễn Thị Bích (vợ tú tài Nguyễn Văn Đỉnh) (thuộc đời thứ 7)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nữ
 Thuộc đời thứ  VII
 Là Con thứ  6 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng  Đã mất
 Năm sinh  Không rõ
 Năm mất  Không rõ
 Hưởng thọ  88 tuổi
 An táng tại  
THỨ  HỌ TÊN VỢ / CHỒNG NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú


Theo gia phả chép năm 1996:

Húy là Nguyễn Thị Bích, em Nguyễn Sỹ Nguyên, Sỹ Ấn, chị Sỹ Lãng. Lấy Nguyễn Văn Đỉnh – tú tài hàn lâm điểu bạ, con trai thứ hai của quan trú phòng thôn ta, gọi là bà cố Hàn. Cả hai vợ chồng đều thọ. Ông Hàn thọ 92, giỗ ngày mồng 3 tháng 10. Bà Hàn thọ 88, giỗ ngày 13 tháng 3. Ông bà sinh được 4 con trai là Tốn, Phong, Ich, Trạch và ba con gái đều gia thất con cháu đông đủ.

0866.37.6666