Trang chủ
Về trang trước
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Vinh (thuộc đời thứ 13)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Vinh (thuộc đời thứ 13) : 352 người (2 mất) 348 Nam 4 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Vinh (thuộc đời thứ 13) là Con thứ 1 của Nguyễn Sỹ Tiến (thuộc đời thứ 12) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Mãi (thuộc đời thứ 11), cố Nguyễn Sỹ Triêm (thuộc đời thứ 10), can Nguyễn Sỹ Lương (thuộc đời thứ 9)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Tiến (thuộc đời thứ 12) là con của Nguyễn Sỹ Mãi (thuộc đời thứ 11)
     - Nguyễn Sỹ Mãi (thuộc đời thứ 11) là con của Nguyễn Sỹ Triêm (thuộc đời thứ 10)
     - Nguyễn Sỹ Triêm (thuộc đời thứ 10) là con của Nguyễn Sỹ Lương (thuộc đời thứ 9)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Vinh (thuộc đời thứ 13)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  XIII
 Là con thứ  1 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng   Còn sống
 Năm sinh  Không rõ
VỢ THỨ  HỌ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú