Trang chủ
Về trang trước
0
  • Chọn tìm hiểu mối quan hệ
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Kính (thuộc đời thứ 7)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Kính (thuộc đời thứ 7) : 39 người (39 mất) 34 Nam 5 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Kính (thuộc đời thứ 7) là Con thứ 4 của Nguyễn Sỹ Trang [Can Thùng] (thuộc đời thứ 6) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Mậu (thuộc đời thứ 5), cố Nguyễn Sỹ Thường [Can Thờng] (thuộc đời thứ 4), can Nguyễn Sỹ Hoạch [Can Hoặc] (thuộc đời thứ 3)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Trang [Can Thùng] (thuộc đời thứ 6) là con của Nguyễn Sỹ Mậu (thuộc đời thứ 5)
     - Nguyễn Sỹ Mậu (thuộc đời thứ 5) là con của Nguyễn Sỹ Thường [Can Thờng] (thuộc đời thứ 4)
     - Nguyễn Sỹ Thường [Can Thờng] (thuộc đời thứ 4) là con của Nguyễn Sỹ Hoạch [Can Hoặc] (thuộc đời thứ 3)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Kính (thuộc đời thứ 7)
 Tên tự (hiệu/thụy)  Nguyễn Sỹ Kính
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  VII
 Là Con thứ  4 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng  Đã mất
 Năm sinh  Không rõ
 Năm mất  Không rõ
 Hưởng thọ  
 An táng tại  
THỨ  HỌ TÊN VỢ / CHỒNG NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Bản Đã mất
2 Nguyễn Sỹ Quang Đã mất
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú

Theo gia phả ghi:

Húy là Kỉnh, tự là Nguyễn Sỹ Kính, gọi là ông cố Bản, còn gọi là ông cố Đương, thọ 86 tuổi sinh 2 con trai là Sỹ Bản, Sỹ Quang có cháu trai cháu gái đủ cả.

Con gái lấy người họ Nguyễn trong thôn ta, sinh con cháu trai gái đầy đủ.

0866.37.6666