Trang chủ
Về trang trước
0
  • Chọn tìm hiểu mối quan hệ
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Trang [Can Thùng] (thuộc đời thứ 6)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Trang [Can Thùng] (thuộc đời thứ 6) : 16 người (16 mất) 10 Nam 6 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Trang [Can Thùng] (thuộc đời thứ 6) là Con thứ 2 của Nguyễn Sỹ Mậu (thuộc đời thứ 5) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Thường [Can Thờng] (thuộc đời thứ 4), cố Nguyễn Sỹ Hoạch [Can Hoặc] (thuộc đời thứ 3), can Nguyễn Sỹ Vinh [Can Viêng] (thuộc đời thứ 2)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Mậu (thuộc đời thứ 5) là con của Nguyễn Sỹ Thường [Can Thờng] (thuộc đời thứ 4)
     - Nguyễn Sỹ Thường [Can Thờng] (thuộc đời thứ 4) là con của Nguyễn Sỹ Hoạch [Can Hoặc] (thuộc đời thứ 3)
     - Nguyễn Sỹ Hoạch [Can Hoặc] (thuộc đời thứ 3) là con của Nguyễn Sỹ Vinh [Can Viêng] (thuộc đời thứ 2)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Trang [Can Thùng] (thuộc đời thứ 6)
 Tên tự (hiệu/thụy)  Nguyễn Sỹ Thanh
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  VI
 Là Con thứ  2 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng  Đã mất
 Năm sinh  Không rõ
 Năm mất  Không rõ
 Hưởng thọ  
 An táng tại  
THỨ  HỌ TÊN VỢ / CHỒNG NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Quảng Đã mất
2 Nguyễn Sỹ Trịnh Đã mất
3 Nguyễn Sỹ Trang Đã mất
4 Nguyễn Sỹ Kính Đã mất
5 Nguyễn Sỹ Nải Đã mất
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú

Theo gia phả ghi:

Chi thứ 2 đời thứ 6 gọi là ông cố Trang, húy là Hạng, tự là Nguyễn Sỹ Thanh con trai thứ hai của Can Mậu em ruột cố Lãng thọ 93 tuổi, bà gọi là bà Cố Trang, húy là Bùi Thị Thành, con gái họ Bùi thôn xuân ô.

Sinh được 5 con trai, thọ 3 người: Hoảng, Trịnh, Kính (hay Hỉnh), Trang (mất sớm), Nải (mất sớm).

+ Con trai thứ nhất: Húy là Hoảng, tự là Nguyễn Sỹ Quảng theo tên cháu gọi là Cố Khôn, thọ 86 tuổi.

+ Trai thứ hai húy là Tranh, tự là Nguyễn Sỹ Trịnh, đi lính đến chức đội trưởng, gọi là ông Cai Duy, theo tên cháu gọi là Cố Diễn (hay Miến), thọ 66 tuổi.

+ Con trai thứ 3 húy là Kỉnh, tự là Nguyễn Sỹ Kính, gọi là ông cố Bản, còn gọi là ông cố Đương, thọ 86 tuổi sinh 2 con trai là Sỹ Bản, Sỹ Quang có cháu trai cháu gái đủ cả.

Con gái lấy người họ Nguyễn trong thôn ta, sinh con cháu trai gái đầy đủ.

0866.37.6666