Trang chủ
Về trang trước
0
  • Chọn tìm hiểu mối quan hệ
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Trịnh (thuộc đời thứ 7)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Trịnh (thuộc đời thứ 7) : 39 người (39 mất) 34 Nam 5 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Trịnh (thuộc đời thứ 7) là Con thứ 2 của Nguyễn Sỹ Trang [Can Thùng] (thuộc đời thứ 6) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Mậu (thuộc đời thứ 5), cố Nguyễn Sỹ Thường [Can Thờng] (thuộc đời thứ 4), can Nguyễn Sỹ Hoạch [Can Hoặc] (thuộc đời thứ 3)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Trang [Can Thùng] (thuộc đời thứ 6) là con của Nguyễn Sỹ Mậu (thuộc đời thứ 5)
     - Nguyễn Sỹ Mậu (thuộc đời thứ 5) là con của Nguyễn Sỹ Thường [Can Thờng] (thuộc đời thứ 4)
     - Nguyễn Sỹ Thường [Can Thờng] (thuộc đời thứ 4) là con của Nguyễn Sỹ Hoạch [Can Hoặc] (thuộc đời thứ 3)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Trịnh (thuộc đời thứ 7)
 Tên tự (hiệu/thụy)  Nguyễn Sỹ Trịnh
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  VII
 Là Con thứ  2 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng  Đã mất
 Năm sinh  Không rõ
 Năm mất  Không rõ
 Hưởng thọ  
 An táng tại  
THỨ  HỌ TÊN VỢ / CHỒNG NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Đường Đã mất
2 Nguyễn Sỹ Bảng Đã mất
3 Nguyễn Sỹ Toại Đã mất
4 Nguyễn Sỹ Thái Đã mất
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú

Theo gia phả ghi:

Húy là Tranh, tự là Nguyễn Sỹ Trịnh, đi lính đến chức đội trưởng, gọi là ông Cai Duy, theo tên cháu gọi là Cố Diễn (hay Miến), thọ 66 tuổi.

0866.37.6666