Trang chủ
Về trang trước
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Thông [Liệt sỹ] (thuộc đời thứ 12)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Thông [Liệt sỹ] (thuộc đời thứ 12) : 506 người (8 mất) 503 Nam 3 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Thông [Liệt sỹ] (thuộc đời thứ 12) là Con thứ 1 của Nguyễn Sỹ Minh (thuộc đời thứ 11) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Khiểng (thuộc đời thứ 10), cố Nguyễn Sỹ Diệng (thuộc đời thứ 9), can Nguyễn Sỹ Chân (thuộc đời thứ 8)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Minh (thuộc đời thứ 11) là con của Nguyễn Sỹ Khiểng (thuộc đời thứ 10)
     - Nguyễn Sỹ Khiểng (thuộc đời thứ 10) là con của Nguyễn Sỹ Diệng (thuộc đời thứ 9)
     - Nguyễn Sỹ Diệng (thuộc đời thứ 9) là con của Nguyễn Sỹ Chân (thuộc đời thứ 8)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Thông [Liệt sỹ] (thuộc đời thứ 12)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  XII
 Là con thứ  1 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng  Đã mất
 Năm sinh  Không rõ
 Năm mất  Không rõ
 Hưởng thọ  
 An táng tại  
VỢ THỨ  HỌ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú