Trang chủ
Về trang trước
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Kính (thuộc đời thứ 12)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Kính (thuộc đời thứ 12) : 506 người (8 mất) 503 Nam 3 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Kính (thuộc đời thứ 12) là Con thứ 1 của Nguyễn Sỹ Sính (thuộc đời thứ 11) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Ấm (thuộc đời thứ 10), cố Nguyễn Sỹ Phiêu (thuộc đời thứ 9), can Nguyễn Sỹ Trí (thuộc đời thứ 8)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Sính (thuộc đời thứ 11) là con của Nguyễn Sỹ Ấm (thuộc đời thứ 10)
     - Nguyễn Sỹ Ấm (thuộc đời thứ 10) là con của Nguyễn Sỹ Phiêu (thuộc đời thứ 9)
     - Nguyễn Sỹ Phiêu (thuộc đời thứ 9) là con của Nguyễn Sỹ Trí (thuộc đời thứ 8)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Kính (thuộc đời thứ 12)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  XII
 Là con thứ  1 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng   Còn sống
 Năm sinh  Không rõ
VỢ THỨ  HỌ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Sang Còn sống
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú