Trang chủ
Về trang trước
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Thọ (thuộc đời thứ 12)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Thọ (thuộc đời thứ 12) : 506 người (8 mất) 503 Nam 3 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Thọ (thuộc đời thứ 12) là Con thứ 2 của Nguyễn Sỹ Lộc (thuộc đời thứ 11) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Tùng (thuộc đời thứ 10), cố Nguyễn Sỹ Ưu (thuộc đời thứ 9), can Nguyễn Sỹ Vơn (thuộc đời thứ 8)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Lộc (thuộc đời thứ 11) là con của Nguyễn Sỹ Tùng (thuộc đời thứ 10)
     - Nguyễn Sỹ Tùng (thuộc đời thứ 10) là con của Nguyễn Sỹ Ưu (thuộc đời thứ 9)
     - Nguyễn Sỹ Ưu (thuộc đời thứ 9) là con của Nguyễn Sỹ Vơn (thuộc đời thứ 8)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Thọ (thuộc đời thứ 12)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  XII
 Là con thứ  2 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng   Còn sống
 Năm sinh  05/08/1982
VỢ THỨ  HỌ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú