Trang chủ
Về trang trước
0
  • Chọn tìm hiểu mối quan hệ
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Thị Kim Oanh (thuộc đời thứ 10)
Tổng cùng đời với Nguyễn Thị Kim Oanh (thuộc đời thứ 10) : 201 người (71 mất) 196 Nam 5 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Thị Kim Oanh (thuộc đời thứ 10) là Con thứ 1 của Nguyễn Sỹ Ba (thuộc đời thứ 9) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Thanh (còn gọi là ông nho Thên) (thuộc đời thứ 8), cố Nguyễn Sỹ Lạng (Thầy Cử Lạng, húy là Nguyễn Thúc Hoằng) (thuộc đời thứ 7), can Nguyễn Sỹ Chấn [Can Cụ] (thuộc đời thứ 6)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Ba (thuộc đời thứ 9) là con của Nguyễn Sỹ Thanh (còn gọi là ông nho Thên) (thuộc đời thứ 8)
     - Nguyễn Sỹ Thanh (còn gọi là ông nho Thên) (thuộc đời thứ 8) là con của Nguyễn Sỹ Lạng (Thầy Cử Lạng, húy là Nguyễn Thúc Hoằng) (thuộc đời thứ 7)
     - Nguyễn Sỹ Lạng (Thầy Cử Lạng, húy là Nguyễn Thúc Hoằng) (thuộc đời thứ 7) là con của Nguyễn Sỹ Chấn [Can Cụ] (thuộc đời thứ 6)
 Họ và tên  Nguyễn Thị Kim Oanh (thuộc đời thứ 10)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nữ
 Thuộc đời thứ  X
 Là Con thứ  1 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  Là giáo viên cấp 2 Biên Hòa, Đồng Nai
 Tình trạng   Còn sống
 Năm sinh  1974
THỨ  HỌ TÊN VỢ / CHỒNG NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Võ Quỹ Còn sống
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú
0866.37.6666