Trang chủ
Về trang trước
0
  • Chọn tìm hiểu mối quan hệ
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Tuất (thuộc đời thứ 11)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Tuất (thuộc đời thứ 11) : 352 người (43 mất) 317 Nam 35 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:               
Nguyễn Sỹ Tuất (thuộc đời thứ 11) là Con thứ 1 của Nguyễn Sỹ Kỷ (thuộc đời thứ 10) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Trợ (thuộc đời thứ 9), cố Nguyễn Sỹ Trâm (thuộc đời thứ 8), can Nguyễn Sỹ Dán (thuộc đời thứ 7)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Kỷ (thuộc đời thứ 10) là con của Nguyễn Sỹ Trợ (thuộc đời thứ 9)
     - Nguyễn Sỹ Trợ (thuộc đời thứ 9) là con của Nguyễn Sỹ Trâm (thuộc đời thứ 8)
     - Nguyễn Sỹ Trâm (thuộc đời thứ 8) là con của Nguyễn Sỹ Dán (thuộc đời thứ 7)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Tuất (thuộc đời thứ 11)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  XI
 Là Con thứ  1 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Đơn vị công tác  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng  Không rõ
 Năm sinh  Không rõ
 Trình độ học vấn  
 Học vị, học hàm  
THỨ  HỌ TÊN VỢ / CHỒNG NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Đồng [Liệt sỹ] Đã mất
2 Nguyễn Sỹ Thái Còn sống
3 Nguyễn Sỹ Mão Còn sống
4 Nguyễn Sỹ Vinh Còn sống
5 Nguyễn Sỹ Kiều Còn sống
6 Nguyễn Sỹ Sơn Còn sống
7 Nguyễn Sỹ Hải Còn sống
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú