Trang chủ
Về trang trước
0
  • Chọn tìm hiểu mối quan hệ
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Tuất (thuộc đời thứ 11)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Tuất (thuộc đời thứ 11) : 317 người (39 mất) 307 Nam 10 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Tuất (thuộc đời thứ 11) là Con thứ 1 của Nguyễn Sỹ Kỷ (thuộc đời thứ 10) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Trợ (thuộc đời thứ 9), cố Nguyễn Sỹ Trâm (thuộc đời thứ 8), can Nguyễn Sỹ Dán (thuộc đời thứ 7)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Kỷ (thuộc đời thứ 10) là con của Nguyễn Sỹ Trợ (thuộc đời thứ 9)
     - Nguyễn Sỹ Trợ (thuộc đời thứ 9) là con của Nguyễn Sỹ Trâm (thuộc đời thứ 8)
     - Nguyễn Sỹ Trâm (thuộc đời thứ 8) là con của Nguyễn Sỹ Dán (thuộc đời thứ 7)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Tuất (thuộc đời thứ 11)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  XI
 Là Con thứ  1 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng  Không rõ
 Năm sinh  Không rõ
THỨ  HỌ TÊN VỢ / CHỒNG NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Đồng [Liệt sỹ] Đã mất
2 Nguyễn Sỹ Thái Còn sống
3 Nguyễn Sỹ Mão Còn sống
4 Nguyễn Sỹ Vinh Còn sống
5 Nguyễn Sỹ Kiều Còn sống
6 Nguyễn Sỹ Sơn Còn sống
7 Nguyễn Sỹ Hải Còn sống
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú
0866.37.6666