Trang chủ
Về trang trước
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Đào (thuộc đời thứ 11)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Đào (thuộc đời thứ 11) : 311 người (33 mất) 306 Nam 5 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Đào (thuộc đời thứ 11) là Con thứ 2 của Nguyễn Sỹ Thớn (thuộc đời thứ 10) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Thờn (thuộc đời thứ 9), cố Nguyễn Sỹ Bối (thuộc đời thứ 8), can Nguyễn Sỹ Khâm [Can Tôn] (thuộc đời thứ 7)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Thớn (thuộc đời thứ 10) là con của Nguyễn Sỹ Thờn (thuộc đời thứ 9)
     - Nguyễn Sỹ Thờn (thuộc đời thứ 9) là con của Nguyễn Sỹ Bối (thuộc đời thứ 8)
     - Nguyễn Sỹ Bối (thuộc đời thứ 8) là con của Nguyễn Sỹ Khâm [Can Tôn] (thuộc đời thứ 7)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Đào (thuộc đời thứ 11)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  XI
 Là con thứ  2 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng  Không rõ
 Năm sinh  Không rõ
VỢ THỨ  HỌ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Hòe Không rõ Còn sống
2 Nguyễn Sỹ Hùng Không rõ Còn sống
3 Nguyễn Sỹ Long (xem xét lại gia phả in tại nhà thờ có nhầm lẫn???) Còn sống
4 Nguyễn Sỹ Tam (xem xét lại gia phả in tại nhà thờ có nhầm lẫn???) Còn sống
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú