Trang chủ
Về trang trước
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Bình (thuộc đời thứ 11)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Bình (thuộc đời thứ 11) : 311 người (33 mất) 306 Nam 5 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Bình (thuộc đời thứ 11) là Con thứ 3 của Nguyễn Sỹ Thư (thuộc đời thứ 10) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Tấn (thuộc đời thứ 9), cố Nguyễn Sỹ Xuyến (thuộc đời thứ 8), can Nguyễn Sỹ Dán (thuộc đời thứ 7)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Thư (thuộc đời thứ 10) là con của Nguyễn Sỹ Tấn (thuộc đời thứ 9)
     - Nguyễn Sỹ Tấn (thuộc đời thứ 9) là con của Nguyễn Sỹ Xuyến (thuộc đời thứ 8)
     - Nguyễn Sỹ Xuyến (thuộc đời thứ 8) là con của Nguyễn Sỹ Dán (thuộc đời thứ 7)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Bình (thuộc đời thứ 11)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  XI
 Là con thứ  3 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng   Còn sống
 Năm sinh  Không rõ
VỢ THỨ  HỌ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Tuấn Còn sống
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú