Trang chủ
Về trang trước
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Thư (thuộc đời thứ 10)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Thư (thuộc đời thứ 10) : 194 người (69 mất) 193 Nam 1 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Thư (thuộc đời thứ 10) là Con thứ 1 của Nguyễn Sỹ Tấn (thuộc đời thứ 9) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Xuyến (thuộc đời thứ 8), cố Nguyễn Sỹ Dán (thuộc đời thứ 7), can Nguyễn Sỹ Dũng [Can Dùng] (thuộc đời thứ 6)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Tấn (thuộc đời thứ 9) là con của Nguyễn Sỹ Xuyến (thuộc đời thứ 8)
     - Nguyễn Sỹ Xuyến (thuộc đời thứ 8) là con của Nguyễn Sỹ Dán (thuộc đời thứ 7)
     - Nguyễn Sỹ Dán (thuộc đời thứ 7) là con của Nguyễn Sỹ Dũng [Can Dùng] (thuộc đời thứ 6)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Thư (thuộc đời thứ 10)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  X
 Là con thứ  1 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng  Không rõ
 Năm sinh  Không rõ
VỢ THỨ  HỌ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Chính Còn sống
2 Nguyễn Sỹ Linh Còn sống
3 Nguyễn Sỹ Bình Còn sống
4 Nguyễn Sỹ Định Còn sống
5 Nguyễn Sỹ Đoàn Còn sống
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú