Trang chủ
Về trang trước
0
  • Chọn tìm hiểu mối quan hệ
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Đậu Đức Minh Trí (thuộc đời thứ 14)
Tổng cùng đời với Đậu Đức Minh Trí (thuộc đời thứ 14) : 50 người (0 mất) 47 Nam 3 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Đậu Đức Minh Trí (thuộc đời thứ 14) là Con thứ 1 của Nguyễn Thị Hoài Phương (thuộc đời thứ 13) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Minh (thuộc đời thứ 12), cố Nguyễn Sỹ Nuôi (thuộc đời thứ 11), can Nguyễn Sỹ Tâm (Lão thành Cách mạng) (thuộc đời thứ 10)
Trong đó:
     - Nguyễn Thị Hoài Phương (thuộc đời thứ 13) là con của Nguyễn Sỹ Minh (thuộc đời thứ 12)
     - Nguyễn Sỹ Minh (thuộc đời thứ 12) là con của Nguyễn Sỹ Nuôi (thuộc đời thứ 11)
     - Nguyễn Sỹ Nuôi (thuộc đời thứ 11) là con của Nguyễn Sỹ Tâm (Lão thành Cách mạng) (thuộc đời thứ 10)
 Họ và tên  Đậu Đức Minh Trí (thuộc đời thứ 14)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  XIV
 Là Con thứ  1 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng   Còn sống
 Năm sinh  2013
THỨ  HỌ TÊN VỢ / CHỒNG NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú
0866.37.6666