Trang chủ
Về trang trước
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Hưng (thuộc đời thứ 13)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Hưng (thuộc đời thứ 13) : 360 người (2 mất) 351 Nam 9 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Hưng (thuộc đời thứ 13) là Con thứ 1 của Nguyễn Sỹ Sơn (thuộc đời thứ 12) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Lâm (thuộc đời thứ 11), cố Nguyễn Sỹ Tính (thuộc đời thứ 10), can Nguyễn Sỹ Tiệng (thuộc đời thứ 9)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Sơn (thuộc đời thứ 12) là con của Nguyễn Sỹ Lâm (thuộc đời thứ 11)
     - Nguyễn Sỹ Lâm (thuộc đời thứ 11) là con của Nguyễn Sỹ Tính (thuộc đời thứ 10)
     - Nguyễn Sỹ Tính (thuộc đời thứ 10) là con của Nguyễn Sỹ Tiệng (thuộc đời thứ 9)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Hưng (thuộc đời thứ 13)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  XIII
 Là Con thứ  1 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng   Còn sống
 Năm sinh  Không rõ
THỨ  HỌ TÊN VỢ / CHỒNG NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú