Trang chủ
Về trang trước
0
  • Chọn tìm hiểu mối quan hệ
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Dũng [Can Dùng] (thuộc đời thứ 6)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Dũng [Can Dùng] (thuộc đời thứ 6) : 16 người (16 mất) 10 Nam 6 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Dũng [Can Dùng] (thuộc đời thứ 6) là Con thứ 3 của Nguyễn Sỹ Mậu (thuộc đời thứ 5) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Thường [Can Thờng] (thuộc đời thứ 4), cố Nguyễn Sỹ Hoạch [Can Hoặc] (thuộc đời thứ 3), can Nguyễn Sỹ Vinh [Can Viêng] (thuộc đời thứ 2)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Mậu (thuộc đời thứ 5) là con của Nguyễn Sỹ Thường [Can Thờng] (thuộc đời thứ 4)
     - Nguyễn Sỹ Thường [Can Thờng] (thuộc đời thứ 4) là con của Nguyễn Sỹ Hoạch [Can Hoặc] (thuộc đời thứ 3)
     - Nguyễn Sỹ Hoạch [Can Hoặc] (thuộc đời thứ 3) là con của Nguyễn Sỹ Vinh [Can Viêng] (thuộc đời thứ 2)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Dũng [Can Dùng] (thuộc đời thứ 6)
 Tên tự (hiệu/thụy)  Nguyễn Sỹ Thùy
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  VI
 Là Con thứ  3 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng  Đã mất
 Năm sinh  Không rõ
 Năm mất  Không rõ
 Hưởng thọ  
 An táng tại  
THỨ  HỌ TÊN VỢ / CHỒNG NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Đoan Đã mất
2 Nguyễn Sỹ Truyện Đã mất
3 Nguyễn Sỹ Dán Đã mất
4 Nguyễn Sỹ Hán (mất sớm) Đã mất
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú

Theo gia phả ghi:

Chi thứ 3 gọi là ông cố Dũng, húy là Thùy, tự là Nguyễn Sỹ Thùy, vợ là người cùng thôn húy là Thị Bàn.

Sinh hạ được trai trưởng là Sỹ Đoan, rồi Sỹ Truyện, Sỹ Dán, Sỹ Hán (mất sớm).

Trưởng nam là Sỹ Đoan có con gái, không có con trai.

Thứ nam húy là Sỹ Truyện có con gái, không có con trai.

Thứ 3 là Sỹ Dán gọi là cố Trợ.

Thứ tư húy là Sỹ Hán, mất sớm.

0866.37.6666