Trang chủ
Về trang trước
0
  • Chọn tìm hiểu mối quan hệ
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Thanh (Thiu) (thuộc đời thứ 12)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Thanh (Thiu) (thuộc đời thứ 12) : 514 người (9 mất) 501 Nam 13 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Thanh (Thiu) (thuộc đời thứ 12) là Con thứ 3 của Nguyễn Sỹ Mai (thuộc đời thứ 11) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Chu (thuộc đời thứ 10), cố Nguyễn Sỹ Đởn (thuộc đời thứ 9), can Nguyễn Sỹ Minh (thuộc đời thứ 8)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Mai (thuộc đời thứ 11) là con của Nguyễn Sỹ Chu (thuộc đời thứ 10)
     - Nguyễn Sỹ Chu (thuộc đời thứ 10) là con của Nguyễn Sỹ Đởn (thuộc đời thứ 9)
     - Nguyễn Sỹ Đởn (thuộc đời thứ 9) là con của Nguyễn Sỹ Minh (thuộc đời thứ 8)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Thanh (Thiu) (thuộc đời thứ 12)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  XII
 Là Con thứ  3 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng   Còn sống
 Năm sinh  Không rõ
THỨ  HỌ TÊN VỢ / CHỒNG NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Hoàng Còn sống
2 Nguyễn Sỹ Gòn Còn sống
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú
0866.37.6666