Trang chủ
Về trang trước
0
  • Chọn tìm hiểu mối quan hệ
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ......................(chưa biết tên) (thuộc đời thứ 12)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ......................(chưa biết tên) (thuộc đời thứ 12) : 514 người (9 mất) 501 Nam 13 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ......................(chưa biết tên) (thuộc đời thứ 12) là Con thứ 1 của Nguyễn Sỹ Chí (thuộc đời thứ 11) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Trinh (thuộc đời thứ 10), cố Nguyễn Sỹ Chuyên (thuộc đời thứ 9), can Nguyễn Sỹ Đợt (thuộc đời thứ 8)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Chí (thuộc đời thứ 11) là con của Nguyễn Sỹ Trinh (thuộc đời thứ 10)
     - Nguyễn Sỹ Trinh (thuộc đời thứ 10) là con của Nguyễn Sỹ Chuyên (thuộc đời thứ 9)
     - Nguyễn Sỹ Chuyên (thuộc đời thứ 9) là con của Nguyễn Sỹ Đợt (thuộc đời thứ 8)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ......................(chưa biết tên) (thuộc đời thứ 12)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  XII
 Là Con thứ  1 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng   Còn sống
 Năm sinh  Không rõ
THỨ  HỌ TÊN VỢ / CHỒNG NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú
0866.37.6666