Trang chủ
Về trang trước
0
  • Chọn tìm hiểu mối quan hệ
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Tú tài Nguyễn Sỹ Trâm (thuộc đời thứ 9)
Tổng cùng đời với Tú tài Nguyễn Sỹ Trâm (thuộc đời thứ 9) : 105 người (86 mất) 100 Nam 5 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Tú tài Nguyễn Sỹ Trâm (thuộc đời thứ 9) là Con thứ 5 của Nguyễn Sỹ Khanh (thuộc đời thứ 8) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Ấn (Phó Bảng) (thuộc đời thứ 7), cố Nguyễn Sỹ Chấn [Can Cụ] (thuộc đời thứ 6), can Nguyễn Sỹ Sắc [Can Trị] (thuộc đời thứ 5)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Khanh (thuộc đời thứ 8) là con của Nguyễn Sỹ Ấn (Phó Bảng) (thuộc đời thứ 7)
     - Nguyễn Sỹ Ấn (Phó Bảng) (thuộc đời thứ 7) là con của Nguyễn Sỹ Chấn [Can Cụ] (thuộc đời thứ 6)
     - Nguyễn Sỹ Chấn [Can Cụ] (thuộc đời thứ 6) là con của Nguyễn Sỹ Sắc [Can Trị] (thuộc đời thứ 5)
 Họ và tên  Tú tài Nguyễn Sỹ Trâm (thuộc đời thứ 9)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  IX
 Là Con thứ  5 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng  Đã mất
 Năm sinh  1887
 Năm mất  1956
 Hưởng thọ  69 tuổi
 An táng tại  
THỨ  HỌ TÊN VỢ / CHỒNG NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Trúc Không rõ
2 Nguyễn Sỹ Địch [Liệt sỹ] * Đã mất
3 Nguyễn Sỹ Tứ Không rõ
4 Nguyễn Sỹ Hoan Không rõ
5 Nguyễn Sỹ Hốt Không rõ
6 Nguyễn Sỹ Tiêu Không rõ
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú
0866.37.6666