Trang chủ
Về trang trước
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Tú tài Nguyễn Sỹ Trâm (thuộc đời thứ 9)
Tổng cùng đời với Tú tài Nguyễn Sỹ Trâm (thuộc đời thứ 9) : 100 người (81 mất) 99 Nam 1 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Tú tài Nguyễn Sỹ Trâm (thuộc đời thứ 9) là Con thứ 5 của Nguyễn Sỹ Khanh (thuộc đời thứ 8) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Ấn (Phó Bảng) (thuộc đời thứ 7), cố Nguyễn Sỹ Chấn [Can Cụ] (thuộc đời thứ 6), can Nguyễn Sỹ Sắc [Can Trị] (thuộc đời thứ 5)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Khanh (thuộc đời thứ 8) là con của Nguyễn Sỹ Ấn (Phó Bảng) (thuộc đời thứ 7)
     - Nguyễn Sỹ Ấn (Phó Bảng) (thuộc đời thứ 7) là con của Nguyễn Sỹ Chấn [Can Cụ] (thuộc đời thứ 6)
     - Nguyễn Sỹ Chấn [Can Cụ] (thuộc đời thứ 6) là con của Nguyễn Sỹ Sắc [Can Trị] (thuộc đời thứ 5)
 Họ và tên  Tú tài Nguyễn Sỹ Trâm (thuộc đời thứ 9)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  IX
 Là con thứ  5 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng  Đã mất
 Năm sinh  1887
 Năm mất  1956
 Hưởng thọ  69 tuổi
 An táng tại  
VỢ THỨ  HỌ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Trúc Không rõ
2 Nguyễn Sỹ Địch [Liệt sỹ] * Đã mất
3 Nguyễn Sỹ Tứ Không rõ
4 Nguyễn Sỹ Hoan Không rõ
5 Nguyễn Sỹ Hốt Không rõ
6 Nguyễn Sỹ Tiêu Không rõ
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú