Trang chủ
Về trang trước
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Tuấn (thuộc đời thứ 12)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Tuấn (thuộc đời thứ 12) : 506 người (8 mất) 503 Nam 3 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Tuấn (thuộc đời thứ 12) là Con thứ 2 của Nguyễn Sỹ Thảo (thuộc đời thứ 11) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Hảo (thuộc đời thứ 10), cố Nguyễn Sỹ Đáp (thuộc đời thứ 9), can Nguyễn Sỹ Duộng (thuộc đời thứ 8)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Thảo (thuộc đời thứ 11) là con của Nguyễn Sỹ Hảo (thuộc đời thứ 10)
     - Nguyễn Sỹ Hảo (thuộc đời thứ 10) là con của Nguyễn Sỹ Đáp (thuộc đời thứ 9)
     - Nguyễn Sỹ Đáp (thuộc đời thứ 9) là con của Nguyễn Sỹ Duộng (thuộc đời thứ 8)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Tuấn (thuộc đời thứ 12)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  XII
 Là con thứ  2 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng   Còn sống
 Năm sinh  Không rõ
VỢ THỨ  HỌ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Hải Đăng Còn sống
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú