Trang chủ
Về trang trước
0
  • Chọn tìm hiểu mối quan hệ
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Khương (thuộc đời thứ 11)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Khương (thuộc đời thứ 11) : 317 người (39 mất) 307 Nam 10 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Khương (thuộc đời thứ 11) là Con thứ 3 của Nguyễn Sỹ Thạnh (thuộc đời thứ 10) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Ngơng (thuộc đời thứ 9), cố Nguyễn Sỹ Hậu (thuộc đời thứ 8), can Can Lình (thuộc đời thứ 7)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Thạnh (thuộc đời thứ 10) là con của Nguyễn Sỹ Ngơng (thuộc đời thứ 9)
     - Nguyễn Sỹ Ngơng (thuộc đời thứ 9) là con của Nguyễn Sỹ Hậu (thuộc đời thứ 8)
     - Nguyễn Sỹ Hậu (thuộc đời thứ 8) là con của Can Lình (thuộc đời thứ 7)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Khương (thuộc đời thứ 11)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  XI
 Là Con thứ  3 trong gia đình
 Số điện thoại  0988620729
 Nghề nghiệp  Công tác tại Cảng Chu Lai Trường Hải
 Tình trạng   Còn sống
 Năm sinh  05/05/1973
THỨ  HỌ TÊN VỢ / CHỒNG NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Bùi Thị Trang 1979 Còn sống
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Huy 06/06/2008 Còn sống
2 Nguyễn Sỹ Hoàng 04/8/2011 Còn sống
3 Nguyễn Phương Uyên 06/07/2021 Còn sống
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú

 Anh Nguyễn Sỹ Khương hiện đang làm việc và sinh sống tại Phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. 

0866.37.6666