Trang chủ
Về trang trước
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Khương (thuộc đời thứ 11)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Khương (thuộc đời thứ 11) : 311 người (33 mất) 306 Nam 5 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Khương (thuộc đời thứ 11) là Con thứ 3 của Nguyễn Sỹ Thạnh (thuộc đời thứ 10) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Ngơng (thuộc đời thứ 9), cố Nguyễn Sỹ Hậu (thuộc đời thứ 8), can Can Lình (thuộc đời thứ 7)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Thạnh (thuộc đời thứ 10) là con của Nguyễn Sỹ Ngơng (thuộc đời thứ 9)
     - Nguyễn Sỹ Ngơng (thuộc đời thứ 9) là con của Nguyễn Sỹ Hậu (thuộc đời thứ 8)
     - Nguyễn Sỹ Hậu (thuộc đời thứ 8) là con của Can Lình (thuộc đời thứ 7)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Khương (thuộc đời thứ 11)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  XI
 Là con thứ  3 trong gia đình
 Số điện thoại  0988620729
 Nghề nghiệp  Công tác tại Cảng Chu Lai Trường Hải
 Tình trạng   Còn sống
 Năm sinh  Không rõ
VỢ THỨ  HỌ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Huy 2008 Còn sống
2 Nguyễn Sỹ Hoàng 2012 Còn sống
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú

 Anh Nguyễn Sỹ Khương hiện đang làm việc và sinh sống tại Tam Kỳ, Quảng Nam.