Trang chủ
Về trang trước
0
  • Chọn tìm hiểu mối quan hệ
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Bùi Thị Trang (thuộc đời thứ 11)
Tổng cùng đời với Bùi Thị Trang (thuộc đời thứ 11) : 317 người (39 mất) 307 Nam 10 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Bùi Thị Trang (thuộc đời thứ 11) là Vợ thứ 1 của Nguyễn Sỹ Khương (thuộc đời thứ 11) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Thạnh (thuộc đời thứ 10), cố Nguyễn Sỹ Ngơng (thuộc đời thứ 9), can Nguyễn Sỹ Hậu (thuộc đời thứ 8)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Khương (thuộc đời thứ 11) là con của Nguyễn Sỹ Thạnh (thuộc đời thứ 10)
     - Nguyễn Sỹ Thạnh (thuộc đời thứ 10) là con của Nguyễn Sỹ Ngơng (thuộc đời thứ 9)
     - Nguyễn Sỹ Ngơng (thuộc đời thứ 9) là con của Nguyễn Sỹ Hậu (thuộc đời thứ 8)
 Họ và tên  Bùi Thị Trang (thuộc đời thứ 11)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nữ
 Thuộc đời thứ  XI
 Là Vợ thứ  1 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng   Còn sống
 Năm sinh  1979
THỨ  HỌ TÊN VỢ / CHỒNG NĂM SINH TÌNH TRẠNG
3 Nguyễn Sỹ Khương 05/05/1973 Còn sống
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Huy 06/06/2008 Còn sống
2 Nguyễn Sỹ Hoàng 04/8/2011 Còn sống
3 Nguyễn Phương Uyên 06/07/2021 Còn sống
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú
0866.37.6666