Trang chủ
Về trang trước
0
  • Chọn tìm hiểu mối quan hệ
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Chu Thị Nga (người Kẻ Trằm) (thuộc đời thứ 11)
Tổng cùng đời với Chu Thị Nga (người Kẻ Trằm) (thuộc đời thứ 11) : 317 người (39 mất) 307 Nam 10 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Chu Thị Nga (người Kẻ Trằm) (thuộc đời thứ 11) là Vợ thứ 1 của Nguyễn Sỹ Thành (thuộc đời thứ 11) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Thạnh (thuộc đời thứ 10), cố Nguyễn Sỹ Ngơng (thuộc đời thứ 9), can Nguyễn Sỹ Hậu (thuộc đời thứ 8)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Thành (thuộc đời thứ 11) là con của Nguyễn Sỹ Thạnh (thuộc đời thứ 10)
     - Nguyễn Sỹ Thạnh (thuộc đời thứ 10) là con của Nguyễn Sỹ Ngơng (thuộc đời thứ 9)
     - Nguyễn Sỹ Ngơng (thuộc đời thứ 9) là con của Nguyễn Sỹ Hậu (thuộc đời thứ 8)
 Họ và tên  Chu Thị Nga (người Kẻ Trằm) (thuộc đời thứ 11)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nữ
 Thuộc đời thứ  XI
 Là Vợ thứ  1 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng   Còn sống
 Năm sinh  1978
THỨ  HỌ TÊN VỢ / CHỒNG NĂM SINH TÌNH TRẠNG
2 Nguyễn Sỹ Thành 1968 Còn sống
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Đàn 2001 Còn sống
2 Nguyễn Thị Quyên Còn sống
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú
0866.37.6666