Trang chủ
Về trang trước
0
  • Chọn tìm hiểu mối quan hệ
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Thị Liên (thuộc đời thứ 11)
Tổng cùng đời với Nguyễn Thị Liên (thuộc đời thứ 11) : 353 người (45 mất) 317 Nam 36 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:                Xóm 6 Thanh Lương, Thanh Chương, Nghệ An
Nguyễn Thị Liên (thuộc đời thứ 11) là Con thứ 3 của Nguyễn Sỹ Tâm (Lão thành Cách mạng) (thuộc đời thứ 10) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Đối (thuộc đời thứ 9), cố Nguyễn Sỹ Duộng (thuộc đời thứ 8), can Nguyễn Sỹ Xuân [Can Định] tự là Nguyễn Sỹ Điếu (thuộc đời thứ 7)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Tâm (Lão thành Cách mạng) (thuộc đời thứ 10) là con của Nguyễn Sỹ Đối (thuộc đời thứ 9)
     - Nguyễn Sỹ Đối (thuộc đời thứ 9) là con của Nguyễn Sỹ Duộng (thuộc đời thứ 8)
     - Nguyễn Sỹ Duộng (thuộc đời thứ 8) là con của Nguyễn Sỹ Xuân [Can Định] tự là Nguyễn Sỹ Điếu (thuộc đời thứ 7)
 Họ và tên  Nguyễn Thị Liên (thuộc đời thứ 11)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nữ
 Thuộc đời thứ  XI
 Là Con thứ  3 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Đơn vị công tác  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng   Còn sống
 Năm sinh  Không rõ
 Trình độ học vấn  
 Học vị, học hàm  
THỨ  HỌ TÊN VỢ / CHỒNG NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú