Trang chủ
Về trang trước
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Diên (thuộc đời thứ 10)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Diên (thuộc đời thứ 10) : 194 người (70 mất) 193 Nam 1 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Diên (thuộc đời thứ 10) là Con thứ 1 của Nguyễn Sỹ Nựu (thuộc đời thứ 9) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Diểm (thuộc đời thứ 8), cố Can Hài (thuộc đời thứ 7), can Tình Nghĩa hầu Nguyễn Sỹ Xung, Anh dũng tướng quân Trung úy triều Tây Sơn (*) (thuộc đời thứ 6)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Nựu (thuộc đời thứ 9) là con của Nguyễn Sỹ Diểm (thuộc đời thứ 8)
     - Nguyễn Sỹ Diểm (thuộc đời thứ 8) là con của Can Hài (thuộc đời thứ 7)
     - Can Hài (thuộc đời thứ 7) là con của Tình Nghĩa hầu Nguyễn Sỹ Xung, Anh dũng tướng quân Trung úy triều Tây Sơn (*) (thuộc đời thứ 6)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Diên (thuộc đời thứ 10)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  X
 Là Con thứ  1 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng  Không rõ
 Năm sinh  Không rõ
THỨ  HỌ TÊN VỢ / CHỒNG NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Cường Còn sống
2 Nguyễn Sỹ Sơn Còn sống
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú