Trang chủ
Về trang trước
0
  • Chọn tìm hiểu mối quan hệ
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Hùng (thuộc đời thứ 12)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Hùng (thuộc đời thứ 12) : 514 người (9 mất) 501 Nam 13 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại: Hiện đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Vinh
Nguyễn Sỹ Hùng (thuộc đời thứ 12) là Con thứ 1 của Nguyễn Sỹ Thìn (thuộc đời thứ 11) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Tuyết (thuộc đời thứ 10), cố Nguyễn Sỹ Khai (thuộc đời thứ 9), can Nguyễn Sỹ Hậu (thuộc đời thứ 8)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Thìn (thuộc đời thứ 11) là con của Nguyễn Sỹ Tuyết (thuộc đời thứ 10)
     - Nguyễn Sỹ Tuyết (thuộc đời thứ 10) là con của Nguyễn Sỹ Khai (thuộc đời thứ 9)
     - Nguyễn Sỹ Khai (thuộc đời thứ 9) là con của Nguyễn Sỹ Hậu (thuộc đời thứ 8)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Hùng (thuộc đời thứ 12)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  XII
 Là Con thứ  1 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng   Còn sống
 Năm sinh  1977
THỨ  HỌ TÊN VỢ / CHỒNG NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Thị Vân 1983 Còn sống
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Ngyễn Sỹ Quang Minh 2009 Còn sống
2 Nguyễn Thị Thùy Dương 2013 Còn sống
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú
0866.37.6666