Trang chủ
Về trang trước
0
  • Chọn tìm hiểu mối quan hệ
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Hội (thuộc đời thứ 12)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Hội (thuộc đời thứ 12) : 514 người (9 mất) 501 Nam 13 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Hội (thuộc đời thứ 12) là Con thứ 1 của Nguyễn Sỹ Hiến (thuộc đời thứ 11) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Kế (thuộc đời thứ 10), cố Nguyễn Sỹ Hưng (thuộc đời thứ 9), can Nguyễn Sỹ Truyền (thuộc đời thứ 8)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Hiến (thuộc đời thứ 11) là con của Nguyễn Sỹ Kế (thuộc đời thứ 10)
     - Nguyễn Sỹ Kế (thuộc đời thứ 10) là con của Nguyễn Sỹ Hưng (thuộc đời thứ 9)
     - Nguyễn Sỹ Hưng (thuộc đời thứ 9) là con của Nguyễn Sỹ Truyền (thuộc đời thứ 8)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Hội (thuộc đời thứ 12)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  XII
 Là Con thứ  1 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng  Đã mất
 Năm sinh  Không rõ
 Năm mất  2015
 Hưởng thọ  
 An táng tại  Thanh Lương, Thanh Chương, Nghệ An
THỨ  HỌ TÊN VỢ / CHỒNG NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Hùng Còn sống
2 Nguyễn Sỹ Hiền Không rõ Còn sống
3 Nguyễn Sỹ Thảo Không rõ Còn sống
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú
0866.37.6666