Trang chủ
Về trang trước
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Toàn (thuộc đời thứ 12)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Toàn (thuộc đời thứ 12) : 506 người (8 mất) 503 Nam 3 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Toàn (thuộc đời thứ 12) là Con thứ 2 của Nguyễn Sỹ Hoành (thuộc đời thứ 11) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Hiếu (thuộc đời thứ 10), cố Nguyễn Sỹ Khoách (thuộc đời thứ 9), can Nguyễn Sỹ Tuyến (thuộc đời thứ 8)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Hoành (thuộc đời thứ 11) là con của Nguyễn Sỹ Hiếu (thuộc đời thứ 10)
     - Nguyễn Sỹ Hiếu (thuộc đời thứ 10) là con của Nguyễn Sỹ Khoách (thuộc đời thứ 9)
     - Nguyễn Sỹ Khoách (thuộc đời thứ 9) là con của Nguyễn Sỹ Tuyến (thuộc đời thứ 8)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Toàn (thuộc đời thứ 12)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  XII
 Là con thứ  2 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng   Còn sống
 Năm sinh  Không rõ
VỢ THỨ  HỌ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Thắng Còn sống
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú