Trang chủ
Về trang trước
PHẢ ĐỒ DÒNG HỌ XEM THEO:    Danh sách  Cây gia phả
THÔNG TIN VỀ Nguyễn Sỹ Lợi (thuộc đời thứ 10)
Tổng cùng đời với Nguyễn Sỹ Lợi (thuộc đời thứ 10) : 194 người (69 mất) 193 Nam 1 Nữ
Lúc còn sống thường trú tại:
Nguyễn Sỹ Lợi (thuộc đời thứ 10) là Con thứ 1 của Nguyễn Sỹ Lộc (thuộc đời thứ 9) . Các đời liền trước: ông Nguyễn Sỹ Trúy (thuộc đời thứ 8), cố Nguyễn Sỹ Tạo (thuộc đời thứ 7), can Nguyễn Sỹ Biểu [Can Tuần] (thuộc đời thứ 6)
Trong đó:
     - Nguyễn Sỹ Lộc (thuộc đời thứ 9) là con của Nguyễn Sỹ Trúy (thuộc đời thứ 8)
     - Nguyễn Sỹ Trúy (thuộc đời thứ 8) là con của Nguyễn Sỹ Tạo (thuộc đời thứ 7)
     - Nguyễn Sỹ Tạo (thuộc đời thứ 7) là con của Nguyễn Sỹ Biểu [Can Tuần] (thuộc đời thứ 6)
 Họ và tên  Nguyễn Sỹ Lợi (thuộc đời thứ 10)
 Tên tự (hiệu/thụy)  
 Giới tính  Nam
 Thuộc đời thứ  X
 Là con thứ  1 trong gia đình
 Số điện thoại  
 Nghề nghiệp  
 Tình trạng  Đã mất
 Năm sinh  Không rõ
 Năm mất  Không rõ
 Hưởng thọ  
 An táng tại  
VỢ THỨ  HỌ TÊN VỢ NĂM SINH TÌNH TRẠNG
CON THỨ  HỌ TÊN CÁC CON NĂM SINH TÌNH TRẠNG
1 Nguyễn Sỹ Trinh Không rõ
2 Nguyễn Sỹ Nghĩa Không rõ
3 Nguyễn Sỹ Bá Không rõ
4 Nguyễn Sỹ Tứ Không rõ
Tiểu sử, Sự nghiệp, Công đức, Ghi chú